Kategorie
przepisywanie strona www

Badania Sears Roebuck – kontynuacja

Badania spółki Sears wykryły także, że przy zmniejszeniu dystansu od szczebla najniższego do najwyższego nastąpiła znaczna poprawa łączności między kierownikiem domu towarowego a jego podwładnymi — pomimo znacznej ich liczby.

Wzrost tendencji do lekceważenia ograniczeń zakresu zarządzania. Jak przedstawiono na przykładzie badań American Management Association, które wykazały rozszerzenie zakresu zarządzania przez kierowników najwyższego szczebla, przemysł skłania się do poświęcenia większej uwagi niedociągnięciom wynikającym z nadmiernie rozbudowanych szczebli organizacyjnych, a mniejszej — problemom wynikającym z rozszerzenia zakresu zarządzania. Kilka lat temu np. International Business Machines Corporation usunęło całkowicie jeden z pośrednich szczebli kierownictwa i zwiększyło zakres zarządzania pozostałych kierowników. Jak powiedział pewien specjalista od spraw organizacji: — „Jeżeli odrzucicie tradycyjną koncepcję zakresu uprawnień uzyskacie to, że wartościowi ludzie przestaną trwać w zastoju, a zaczną się rozwijać” 14.

Ta dążność do skracania linii dyspozycji jest nie tylko wynikiem uświadomienia sobie niszczących skutków złej łączności, ale i wynikiem tendencji wielu naczelnych dyrektorów do przekazywania uprawnień niższym szczeblom struktury organizacyjnej. Niedobór personelu kierowniczego na średnich i górnych szczeblach zarządzania, spowodowany latami wojny i szybkim rozwojem przemysłu, też mógł narzucić przemysłowi tę linię postępowania.

Leave a Reply