Kategorie

Gotowość do tolerowania błędów podwładnych

Tam gdzie rozmiary lub złożoność przedsiębiorstwa narzucają konieczność delegowania uprawnień, kierownicy powinni sobie zdać jasno sprawę z tego — nawet gdyby ich zwierzchnicy musieli pouczać ich o tym — że do dziedziny podejmowania decyzji można zastosować prawo względnych korzyści kierowniczych tak, jak prawo o względnych korzyściach ekonomicznych stosuje się do narodów. Znane dobrze ekonomistom i nie podlegające dyskusji prawo względnych korzyści ekonomicznych stwierdza, że bogactwo kraju zwiększa się, jeżeli kraj ten eksportuje artykuły, które produkuje najtaniej, a importuje wytwarzane mniej sprawnie, mimo że te importowane mógłby produkować taniej niż jakikolwiek inny kraj. Tak samo kierownik podnosi znaczenie swego stanowiska i to z pożytkiem dla firmy, jeśli koncentruje się na zadaniach, które najbardziej przyczyniają się do realizacji jej celów, inne natomiast sprawy przekazuje podwładnym, nawet jeśli sam mógłby je załatwić sprawniej i lepiej. Jest to reguła trudna do przestrzegania w praktyce, lecz nieprzestrzeganie jej obala sam cel delegowania uprawnień.

Gotowość do tolerowania błędów podwładnych. Inną osobistą cechą, niezbędną dla właściwego delegowania uprawnień, jest gotowość do tolerowania błędów popełnianych przez podwładnych. Chociaż żaden odpowiedzialny kierownik nie będzie patrzył obojętnie, jak podwładny popełnia poważny błąd zagrażający przedsiębiorstwu lub jemu samemu, to kontrolowanie na każdym kroku czy podwładny nigdy nie popełnia błędów, uniemożliwi właściwe delegowanie uprawnień. Trzeba pozwolić podwładnemu na popełnianie nawet dość wielu błędów, zaś ich koszt powinno się traktować jako cenę płaconą za doskonalenie pracownika.

Leave a Reply