Kategorie

Jasność delegowania uprawnień

Pisemne i jasne delegowanie uprawnień bardzo pomaga w pracy otrzymującemu je kierownikowi. Bardziej jeszcze pomaga to delegującemu, bo jeśli zwierzchnik delegując uprawnienia musi je wyraźnie określać, łatwiej dostrzeże, o ile kolidują one lub pokrywają się z uprawnieniami przekazywanymi innym stanowiskom i lepiej rozumie, za co może i powinien obciążać podwładnych odpowiedzialnością.

Ten sposób delegowania uprawnień usuwa wiele elementów niepewności. Jeden z naczelnych dyrektorów twierdzi, że nigdy nie deleguje uprawnień, tylko nakazuje podległym kierownikom zajęcie się wydziałem czy fabryką i traktuje ich potem jako odpowiedzialnych za te jednostki. W tym konkretnym przypadku dyrektor naczelny delegował uprawnienia w bardzo szerokim zakresie, a mianowicie przekazał pełnię władzy do kierowania fabryką w granicach, w jakich podwładny uzna to za stosowne. W wielu przypadkach jednakże, gdy zakres delegowanych uprawnień jest nieokreślony, podwładny musi wyczuć i odnaleźć własny sposób postępowania badając praktycznie, na co zwierzchnik się zgadza i musi określić delegowane mu uprawnienia drogą prób i błędów. Jeżeli podwładny nie jest dobrze wprowadzony w ogólną politykę i tradycje przedsiębiorstwa, nie zna dobrze swego szefa i nie ma trafnego rozeznania spraw, może się znaleźć w niekorzystnym położeniu. Dobrze zrobi kierownik, jeżeli porówna koszty wynikające z niepewności i niebezpieczeństwa nadmiernego usamodzielnienia się komórek z wysiłkiem wkładanym w precyzowanie delegowanych uprawnień.

Leave a Reply