Kategorie

Kimlifikacje wymagane przy podziale funkcjonalnym

Również działabiość domów towarowych może zostać przegrupowana w taki sposób, że kierownik działu, zamiast być ograniczony do sprzedawania jednego lub niewielu pokrewnych artykułów, będzie odpowiedzialny także za zakup, udzielany kredyt, dobór personelu i inne funkcje.

Kimlifikacje wymagane przy podziale funkcjonalnym. Grupowanie czynności na podstawie jednorodności produkcji okazało się korzystne we wszystkich dziedzinach funkcjonalnych, z wyjątkiem stosunków w przemyśle oraz pionu finansowego. W pierwszym przypadku, gdy przedsiębiorstwo musi mieć do czynienia z ogólnokrajowym związkiem zawodowym, a w szczególności z jego krajowymi funkcjonariuszami, jest rzeczą zasadniczą, by administrowanie tą działalnością było scentralizowane, Umożliwia to zatrudnienie kwalifikowanych kierowników do pertraktowania ze związkami i do autorytatywnej interpretacji układu zbiorowego. Ponieważ funkcja finansowa jest nicią wiążącą przedsię- biorstwo, scentralizowanie uprawnień w ramach tej działalności umożliwia naczelnemu kierownikowi ekonomiczne gospodarowanie kapitałem.

Wszystkie inne funkcje mogą być z powodzeniem organizowane na zasadzie branżowej. Tak dobrze znane jednostki organizacyjne jak Buick, Cadillac, Chevrolet i inne oddziały General Motors opierają się na kryterium branżowym. Przedstawicielom działów zakupów, którzy podlegają kierownikowi handlowemu domu towarowego, przydziela się określony asortyment towarowy. Dziekani na uniwersytetach stoją na czele wydziałów różniących się tematyką, W szpitalach podziału dokonuje się według takich usług jak: chirurgia czy radiologia, a instytucje dobroczynne mają takie wydziały jak np.: żywność, odzież, schroniska i opieka lekarska.

Leave a Reply