Kategorie

KONFLIKTY SPRAWNOŚCI: ZAKRESY A SZCZEBLE

Ograniczenie liczby podwładnych jaką może efektywnie kierować jeden zwierzchnik, pomaga w rozumieniu istnienia szczebli organizacyjnych: im większe jest przedsiębiorstwo i im węższe są zasięgi kierowania, tym większa musi być liczba tworzonych szczebli.

Brak sprawności przy właściwym zakresie zarządzania. Sama konieczność wprowadzania struktury organizacyjnej i wynikające z niej stosunki zwierzchnictwa powodują komplikacje i koszty w miarę jak struktura staje się coraz bardziej przeładowana wydziałami i szczeblami. Człowiek, który wyniósł pewne doświadczenia z pracy w dużych organizacjach, zna zniechęcenie wynikające z „nawarstwiania” uprawnień, sugestii, zapytań i instrukcji, które muszą przepływać w górę i w dół drogą służbową. Choć niektóre problemy, wynikające z tego nawarstwienia można rozwiązać jeśli zrozumie się, że informacje nie zawsze muszą przebiegać „drogą służbową”, jednak w praktyce nie da się uruchomić jakiejś organizacji, jeżeli podejmowanie decyzji, wymagających odpowiedniego zakresu uprawnień, nie będzie przebiegać drogą służbową.

Straty, które wynikają z istnienia zbyt wielu szczebli organizacyjnych nie ograniczają się do kosztów nadzoru i zmniejszenia sprawności kierownictwa. Są również straty w morale n. Ludzie nie chcą być traktowani jak kółka w maszynie, lecz chcą mieć poczucie przynależności do zespołu. Robotnicy i kierownicy na niższych szczeblach lubią słyszeć o decyzjach kierowniczych bezpośrednio od naczelnego kierownictwa. Jednym z ulubionych programów klubu zrzeszającego kierowników pewnego wielkiego przedsiębiorstwa był program, w którym naczelne kierownictwo w obecności kierowników niższych szczebli przedstawiało swe plany i odpowiadało na pytania. Popularność tych programów była wynikiem nie tylko próżnej ciekawości, ale i zrozumienia ludzkiego dążenia, by nie pozostawać poza nawiasem istotnych spraw. Jeżeli struktura organizacyjna jest tego rodzaju, że kierownicy niższych szczebli czują się zbyt odlegli od naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa, mogą nie zrozumieć jego planów i polityki, a co więcej, stracić chęć ich rozumienia. Poza tym, jak wskazał pewien wnikliwy obserwator stosunków międzyludzkich, pracownik niższego szczebla, przytłoczony dużą liczbą szczebli w hierarchii organizacyjnej, niewiele ma okazji do rozwinięcia możliwości liczenia na własne siły i własną inicjatywę12.

Leave a Reply