Kategorie

PODZIAŁ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NA PODSTAWIE TERYTORIALNEJ CZ. II

– 1. Błędne założenia. Jako uzasadnienie podziału terytorialnego często podawano niedostatecznie rozbudowaną sieć łączności. Przyczyna ta niegdyś była uzasadniona i w wielu częściach świata jest nadal nie bez znaczenia. Ale ogólnie rzecz biorąc komunikowanie się obecnie jest bardzo łatwe. Dzięki telefonowi, telegrafowi i telewizji można nieraz szybciej skontaktować się ze współpracownikiem oddalonym o wiele mil, niż połączyć się telefonicznie z pracownikiem sąsiedniego biura.

Konieczność szybkiego działania na danym terenie również często podaje się jako powód podziału terytorialnego. Zakłada się, że miejscowy kierownik działa szybko. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by kierownik pracujący w oddaleniu od centrali działał równie szybko jak kierownik znajdujący się na miejscu. Ułatwienia koordynacji i kontroli lokalnej nie można traktować jako powodów grupowania terytorialnego. Opieszałość daje złe wyniki bez względu na to, czy będzie charakteryzować pracę kierowników pracujących na miejscu, czy kierowników terenowych.

Zwolennicy podziału terytorialnego posługujący się wyżej omówionymi argumentami pomijają zasadniczy moment, rozwinięty dalej, że nie cała działalność przedsiębiorstwa jest aktualnie związane z danym terytorium. Skoncentrowanie uwagi tylko na zgrupowanych lokalnie czynnościach może spowodować zaniedbanie poważnych problemów zarządzania, które wynikają wówczas, gdy stosuje się jednocześnie różne metody organizowania.

– 2. Założenia słuszne. Podział terytorialny wówczas jest słuszny, gdy zmierza do uniknięcia „oderwania” i gdy celem jego jest wykorzystanie lokalnych warunków. Użyty tu termin „oderwanie” oznacza, że kierownictwo przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji ignoruje czynniki lokalne. W wielu przedsiębiorstwach jako zasadę stosuje się politykę „oderwania” w pewnych lub we wszystkich fazach działalności. Z drugiej strony, kierownicy wielu firm krytykują „oderwanie” i czynią co tylko mogą, aby go uniknąć.

Przedsiębiorstwo, które chciałoby swoją działalność powiązać z tradycjami lokalnymi i uwzględniać w produkcji specyfikę terenu, jak tradycje wędkarskie, narciarskie, kąpiele słoneczne a nawet występowanie mgły, może to realizować w rozmaity sposób wykorzystując w tym celu nawet pewne hasła reklamowe. Gdy kierownicy sklepów należących do sieci wielosklepowej jednego przedsiębiorstwa są uprawnieni do nawiązywania kontaktów z lokalnymi przedsiębiorstwami w sprawach budownictwa, dostaw i usług, umieszczenie u nich zamówień może czasem mieć duże znaczenie.

Leave a Reply