Kategorie

PODZIAŁ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NA PODSTAWIE TERYTORIALNEJ

Podział według obszarów geograficznych jest dość często spotykaną metodą podziału organizacyjnego przedsiębiorstw terytorialnie rozproszonych. Zasada, na której ta metoda się opiera, polega na tym, że cała działalność prowadzona na danym obszarze lub terytorium powinna być zgrupowana i przydzielona jednemu kierownikowi. Na pierwszy rzut oka reguła taka wydaje się całkowicie słuszna.

Zastosowanie podziału terytorialnego. Podział terytorialny jest szczególnie korzystny dla przedsiębiorstw o dużej skali działania lub też dla takich, których działalność jest fizycznie lub geograficznie rozproszona. Jednak firma może — mimo skoncentrowania swej działalności w jednym miejscu — wyznaczyć strażników z wydziału ochrony fabryki do wartowania na zasadzie terytorialnej, umieszczając np. po dwóch ludzi przy każdej z bram — południowej i zachodniej. Na tej samej zasadzie domy towarowe wyznaczają dozorców i jest to zwykły sposób grupowania działalności odźwiernych, pomywaczy okien itp.

Metodę tę stosuje się w przedsiębiorstwach, gdzie podobne czynności podejmowane są na różnych terenach geograficznych, jak przy montażu samochodów, przy wielosklepowej sieci jednego przedsiębiorstwa lub przy rafinowaniu ropy naftowej. Wiele instytucji państwowych w USA jak np. sądy federalne, Ministerstwo Poczt i inne stosuje tę zasadę organizacyjną, gdy jednoczesne świadczenie podobnych usług w różnych częściach kraju ma ważne znaczenie.

Przyczyny stosowania podziału terytorialnego. Jest bez wątpienia rzeczą ważną, aby przedsiębiorstwa zamierzające dokonać podziału terytorialnego oparły swą decyzję na słusznych przesłankach. Często jednak « wybór ich wynika z błędnych założeń.

Leave a Reply