Kategorie
podkladki talerzykowe

PODZIAŁ W OPARCIU O PROCESY I URZĄDZENIA PRODUKCYJNE

Grupowanie działalności przedsiębiorstwa wedłu procesów produkcyjnych lub rodzaju wyposażenia jest często -stosowane w fabrykach, szczególnie na najniższych szczeblach organizacyjnych. Taką podstawę podziału ilustruje grupowanie czynności malarskich lub procesów elektrolitycznych oraz grupowanie w jednym miejscu dziurkarek lub automatów tokarskich do śrub. Robotnicy i materiały grupowani są w takim dziale dla wykonania poszczególnych operacji.

Celem grupowania czynności według takiego kryterium jest osiągnięcie pewnych korzyści ekonomicznych. Czasami już zainstalowane urządzenia narzucają pewien proces zorganizowania operacji. Na przykład proces elektrolityczny wymaga kosztownych wyspecjalizowanych urządzeń, gdyż prymitywne urządzenia nie zapewnią rentowności. Jeżeli chodzi o działy zorganizowane według kryterium wyposażenia, zachętą do tego typu organizacji jest wyłącznie sprawa niskich kosztów i wygody. Same maszyny mogą być z powodzeniem tak usytuowane, aby łatwo można było wykonywać szereg kolejnych czynności obróbkowych na materiale. Lecz tam, gdzie na obrabianym przedmiocie ma być dokonana pewna ilość niepowtarzalnych czynności, po czym przedmiot może być przekazany do magazynu lub sprzedawany odbiorcom, wyspecjalizowany nadzór i pełne zatrudnienie ustawiaczy i obsługi daje wyraźne oszczędności produkcyjne.

Leave a Reply