Kategorie
system rfid

PODZIAŁ WEDŁUG KRYTERIUM BRANŻOWEGO CZ. II

Ten sposób grupowania czynności umożliwia także, choć nie wyłącznie, zastosowanie specjalnych środków trwałych. Jeżeli rozmiary produkcji jakiegoś artykułu lub grupy podobnych artykułów są dostatecznie duże, aby można było w pełni wykorzystać wyspecjalizowane urządzenia, konieczne okaże się dokonanie podziału branżowego, aby można było produkować, montować i manipulować w najkorzystniejszych warunkach.

Jeżeli wytwarzanie danego artykułu wymaga zgrupowania czynności w celu ułatwienia koordynacji, wskazany jest wówczas podział według kryterium branżowego. Można wtedy lepiej rozłożyć czynności w czasie, a czasami nawet zapewnić lepszą obsługę klientów. Jeżeli fabryka dokonuje również sprzedaży i opracowuje stronę techniczną, wówczas współpraca z produkcją może być idealna. Inne czynniki mogące wpłynąć na zmniejszenie omówionych korzyścią rozważymy poniżej.

Taki podział organizacyjny może być korzystny dla personelu kierowniczego. W celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, płynących ze specjalizacji, często grupuje się inżynierów w działach zajmujących się wyłącznie pracami badawczymi, projektowaniem i wprowadzaniem do produkcji (nazywa się to nieraz inżynierią produkcyjną). Może to tylko wpłynąć na zwężenie horyzontów nie tylko samego personelu inżynieryjnego, ale i ich zwierzchników i przesłonić zwierzchnikom problemy innych działów. Wiele przedsiębiorstw organizuje zespoły specjalistów do wykonania określonych projektów (tymczasowy podział branżowy), do czego potrzebne są różnego rodzaju umiejętności techniczne.

Leave a Reply