Kategorie

PRZYCZYNA TWORZENIA DZIAŁÓW

Istnieje tendencja do traktowania podziału przedsiębiorstwa na wydziały jako celu samego w sobie i do oceniania efektywności organizacji na podstawie strukturalnej przejrzystości i organizacyjnego kompletu wydziałów i hierarchicznych szczebli. Chociaż grupowanie pracowników dla osiągnięcia korzyści związanych ze specjalizacją, czy też dla uwy- ’ puklemia pewnej działalności ma pewne zalety, to jednak takie nadmierne przykładanie wagi do mnożenia wydziałów i ich szczebli stwarza dodatkowe problemy ekonomiczne i kierownicze.

Działy i szczeble organizacyjne nie są potrzebne same dla siebie. Nie można twierdzić, że podział czynności na wydziały i hierarchię organizacyjną jest potrzebny jako cel sam w sobie. Tworzenie nowych szczebli organizacyjnych jest przede wszystkim kosztowne: w miarę wzrostu ich liczby coraz więcej wysiłków i kosztów trzeba poświęcić na zarządzanie — i to nie tylko na pensje dodatkowych kierowników, ale i na utrzymanie ich pomocniczych sztabów oraz na inne czynności związane z koordynacją podzielonych zadań. Powstają poza tym koszty, związane z pomieszczeniem dodatkowego personelu. A więc nie bez powodu księgowość rozróżnia koszty bezpośrednie i pośrednie. Rzeczywista produkcja przedsiębiorstwa jest wynikiem pracy np. robotników, sprzedawców, których pracę nazywa się bezpośrednią. Szczeble organizacyjne przedsiębiorstwa znajdujące się ponad „linią ogniową” obsadzone są kierownikami, których funkcje nie są bezpośrednio produkcyjne gdyby to było możliwe należałoby ograniczać wydatki na nadmiernie rozbudowany aparat kierowniczy. Większa część piramidy organizacyjnej pociąga za sobą koszty związane tylko pośrednio, a często nawet bardzo luźno z podstawowymi funkcjami przedsiębiorstwa.

Leave a Reply