Kategorie

Posts Tagged ‘biuro księgowe kraków’

PostHeaderIcon Biuro księgowe a odpowiedzialność karna- rachunkowość Kraków

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zawsze decydują się na zatrudnienie księgowej na etacie. Wtedy księgowość jest prowadzona przez biuro księgowe Kraków. Rzecz jasna przedsiębiorcy mają nadzieje, że księgowość prowadzona przez zewnętrzne podmioty będzie rzetelna i wolna od błędów. Nie zmienia to jednak pewnego faktu. To przedsiębiorca odpowiada swoim majątkiem przed Urzędem Skarbowym za nieprawidłowo rozliczone faktury i deklaracje podatkowe. Dokładnie jest to uregulowane przez Ordynację Podatkową. Art. 26 omawianej ustawy jasno i wyraźnie podkreśla, że to płatnik odpowiada przed fiskusem całym swoim majątkiem osobowym. To na płatniku ciąży odpowiedzialność prawidłowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Nie tylko swój ale wszystkich osób pracujących w przedsiębiorstwie. Rzecz jasna wysokość tych kwot ustalane jest przez biuro rachunkowe. Najczęściej przedsiębiorcy ograniczają się do wykonania przelewu. Nie weryfikują tego czy biuro dobrze obliczyło wysokość składek.

Biuro księgowe w Krakowie a odpowiedzialność płatnika

Jeśli więc stawki te zostaną naliczone w sposób nieprawidłowy, bez wpływu płatnika to tylko on w oczach Urzędu Skarbowego za taki stan rzeczy ponosi odpowiedzialność. Rzecz jasna biura rachunkowe nie są całkowicie bezkarne. Jeśli podatek został naliczony nieprawidłowo, przedsiębiorca stracił pieniądze może ubiegać się o odszkodowanie. Każde biuro rachunkowe funkcjonujące w Polsce ma obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Jeśli więc biuro księgowe Kraków źle naliczyło podatek bądź składki ZUS przedsiębiorca o zwrot straconych pieniędzy może ubiegać się na drodze sądowej. Co więcej biura rachunkowe funkcjonujące w sposób mało rzetelny mogą być nawet pociągnięte do odpowiedzialności karnej. To reguluje już jednak ustawa o rachunkowości art. 77.

Biuro Księgowe Kraków

Wcześniej przedsiębiorca ukarany przez Urząd Skarbowy musi jednak przemyśleć to czy dopełnił wszystkich formalności. Być może składki ubezpieczeniowe bądź podatek zostały naliczone przez niedostarczenie dokumentów w terminie. Wtedy wina leży po stronie przedsiębiorcy. Lepiej jednak unikać sytuacji kiedy to płatnik zostaje ukarany wysoką grzywną. Jeśli przedsiębiorca ma obiekcje co do jakości oferowanych usług nie powinien zwlekać ze zmianą usługodawcy. Należy też pamiętać, że w przeciągu tygodnia od podpisania umowy z nowym biurem należy poinformować o tym odpowiedni urząd. W razie popełnienia jakiegokolwiek błędu administracja państwowa pieniądze będzie chciała odzyskać od płatnika a nie od biura rachunkowego. Konsekwencje źle naliczone podatku mogą być bardzo dolegliwe również dla pracownika, który się tym zajmował. To już jednak nie jest w gestii przedsiębiorcy. To biuro księgowe Kraków powinno wykazać, że zatrudniony przez nich pracownik nieprawidłowo naliczył podatek bądź składki ZUS. Biuro rachunkowe działające w sposób nierzetelny nie jest więc bezkarne. Niestety droga do uzyskania odszkodowania jest długa i trudna.